برجسته ترین ها

دوره مقدماتی برنامه نویسی پایتون

دوره مقدماتی برنامه نویسی پایتون

دوره برنامه نویسی مقدماتی پایتونمدرس: مهندس ابوالفضل محمدی جومدت دوره: 10 ساعت و 52 دقیقهویدئوهای پیش نمایش رایگان دوره را می توانید از لینک های زیر د..

120,000 تومان

دوره برنامه نویسی شیء گرا با زبان برنامه نویسی پایتون

دوره برنامه نویسی شیء گرا با زبان برنامه نویسی پایتون

دوره برنامه نویسی شیء گرا با زبان برنامه نویسی پایتونمدرس: مهندس ابوالفضل محمدی جومدت دوره: ...ویدئوهای پیش نمایش رایگان دوره را می توانید از لینک های..

0 تومان

دوره مباحث پیشرفته در زبان برنامه نویسی پایتون

دوره مباحث پیشرفته در زبان برنامه نویسی پایتون

دوره مباحث پیشرفته در زبان برنامه نویسی پایتونمدرس: مهندس ابوالفضل محمدی جومدت دوره: ...ویدئوهای پیش نمایش رایگان دوره را می توانید از لینک های زیر دا..

0 تومان